Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΚΡΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ ΤΟΥ ΒΡΑΓΚΑ

ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

ΜΕΣΟΧΩΡΙ

ΜΕΣΟΧΩΡΙ

ΤΟ ΗΡΩΟ

Η ΠΛΑΤΕΙΑ

Η ΠΛΑΤΕΙΑ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ)

ΤΟ ΤΡΑΝΟ ΠΗΓΑΔΙ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ (23 & 24/8/2013)